Om

Foreningens historikk

 

År 1927, den 5. oktober avholdes et møte i Folkets Hus, Toftesgt. 54, hvor man drøftede stiftelse av en "Arbeidernes Jeger og Fiskerforening".

Borger Johansen indledet og påviste nødvendigheten av å stifte en forening.

Ligeså gav han en del oplysninger om hvordan folk som ferdes i skogen blev antastet av opsyn og politi. Videre gav han en redegjørelse av jaktlovens skjebne i Stortinget.

Han var også inne på hundeskatten som efter forholdene er altfor høi.

Som møtets dirigent valgtes Borger Johansen.

Referent David Noreen.

Debatten åpnedes av Arne Arneberg som gav en del oplysninger om hvordan lensmennene optrådte ovenfot de jegere som opholdt sig på en plass i skogen og ikke lyttet. Han anbefalte varmt foreningens stiftelse.

Næste taler var Ulrik Bunes som holdt et udmerket indlegg hvor han påviste hvordan Venstre i 1899 fratok arbeiderne retten til jakt og fiske. Likeledes hvordan bønderne i Stortinget optrådte under jaktlovens revision. Han påpekte hvordan den nye jaktlåv blev praktisert og hvordan bønderne beriker seg på jegerne ved først fuglejakten og siden harejakten.

Derpå hadde Johan Olsen Berntsen, B. Johansen å Henriksen ordet. Alle anbefalte foreningens dannelse.

Det besluttedes enstemmig å velge et styre bestående av syv mann. Bunes optog forslag om at formann velges ved særskildt valg. Som formand valgtes enstemmig Borger Johansen.

Ruud optog forslag om at vice-formand, sekretær og kasserer velges ved særskildt valg.

Som vice-formand valgtes Erling Borgen.

Kasserer Arne Arneberg.

Sekretær Johan Olsen.

Styremedlemmer:

Ulrik Bunes (med 51 stemmer)

Linus Ottersen (med 33 stemmer)

Ragnvald Ås (med 32 stemmer)

Suppelanter til styret:

Trygve Jensen (med 29 stemmer)

H. Henriksen (med 27 stemmer)

H. Pettersen (med 19 stemmer).

Som valgkomite fungerede Arneberg, Jensen, Engen.

Bunes optog forslag om at foreningens medlemmer innsenner forslag til foreningens navn. Likeledes henstilet han til styret at ved næste møte å få leiet et større lokale.

Møtet var usedvanlig godt besøkt. Således var der mødt frem folk fra Kjelsås, Lørenskog, Nittedal, Korsvold, Vinger, Odalen og Fetsund.

Ved møtets alutning tegnede det sig 79 medlemmer.

Referenten vil ikke undlate å ønske den nye forening god fremgang i det kommende år.

Sign. D. Noreen.

Ja, slik lyder den første side i AJFF's historie, sirlig håndskrevet med penn og blekk i en flott protokoll. Og derfor kan vi si at:

Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Oslo ble stiftet 5. oktober 1927 av en kameratgjeng fra Sagene/Torshov området under mottoet "Jakt og fiske, hvermanns rett".

Dette mottoet gjelder den dag i dag. Foreningen er partipolitisk nøytral.

 

I 1984 ble foreningen igjen tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, etter noen år utenfor. Året etter ble vi opptatt som medlem av Oslomarkas Fiskeadministrasjon, OFA. Vi er også tilknyttet Oslo og Omland Friluftsråd, OOF, og Akvarieselskapet i Oslo.

 

En egen havfiskegruppe ble senere dannet, og disse er tilsluttet Norges Havfiskeforbund, NHF.