Styrets sammensetning

Referat fra årsmøtet i Arbeidenes Jeger- og Fiskerforening, Oslo onsdag 24. februar 2015.

 

 

Det var frammøtt 11 stemmeberetige medlemmer.

 

Møtet ble åpnet av lederen Grete Johansen som gikk rett på sakslista. Det ble her bemerket at det ikke var tatt med punktet om to til å underskrive protokollen.

 

 

Pkt. 1 Ved spørsmål om dagsorden og innkallelsen kunne godkjennes, ble det ikke framkommet protester.

 

Pkt. 2 Valg av møtedirigent, her ble Bjørn Oppberget valgt ved akklamasjon.

 

Han tok dermed opp det manglende punkt vedr. 2 personer til å underskrive protokollen. Her ble Otto Tunheim og Helge Nilsen valgt.

 

Pkt. 3 Hovedstyrets årsberetning. Denne ble lest av sekretæren, Tom A. Johansen. Bortsett fra sekretærens egen bemerkning om problemene med å få hjemmesiden opp igjen, ble årsberetningen godkjent.

 

Pkt. 4 Gruppenestyrenes årsberetninger.

 

Tur og Fiskegruppas årsberetning.

Denne ble gjennomgått av Bjørn Oppberget, og godkjent.

 

Halnekomiteens årsberetning ble gjennomgått av Svein Johannessen, og godkjent.

 

Havfiskegruppas årsberetning ble gjennomgått av Bjørn Oppberget, og godkjent.

 

 

Pkt. 5A Revisjonsprotokoll.

Denne ble lest av revisor Jan Schou, som godkjente regnskapene som var ført.

 

 

Pkt. 5B Regnskaper i revidert stand.

 

Hovedforeningens kasserer, Kai Morten Sveiven var ikke til stede, regnskapet ble lest av Grete Johansen. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

Halnekomiteens årsregnskap. Gjennomgått av Morten Rustad og godkjent.

 

Havfiskegruppas årsregnskap. Gjennomgått av Bjørn Oppberget, og godkjent.

 

Tur og Fiskegruppas årsregnskap. Gjennomgått av Bjørn Oppberget, og godkjent.

 

Pkt. 6 Innkomne forslag. Ingen forslag var innkommet.

 

Pkt. 7. Valg i henhold til lovene.

 

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret.

 

Leder Bjørn Oppberget valgt for 2 år

 

Nestleder Fred-Arild Sandsnes valgt for 1 år

 

Kasserer Steinar Halvorsen valgt for 2 år

 

Sekretær Mariann Oppberget valgt for 1 år

 

Varamann Ingar Hobbel valgt for 1 år

 

 

Som Halnekomite ble følgende valgt:

 

Svein Johannessen, Morten Rustad, Helge Nilsen og Lars Holm

 

Til Tur og Fiskegruppa ble følgende valgt:

 

Bjørn Oppberget, Steinar Halvorsen og Fred Sandsnes. Disse fungerer også som Havfiskegruppa.

 

Som revisor ble Jan Schou gjenvalgt.

 

Som valgkomite ble Fred Sandsnes og Helge Nilsen gjenvalgt.

 

Alle ble valgt ved akklamsjon.

 

 

 

Tom Arill Johansen

Sekretær og referent.

(sign.)